Vem är fattig?


Här på fattiga.nu har vi koncentrerat oss på de människor i Sverige som lever som fattiga, mätt efter svenska förhållanden. Vi är väl medvetna om att i resten av ärlden är fattigdomen än värre. Men vi måste koncentera oss på det som är vår uppgift. Det finns många sajter som tar upp världsfattigdomen, här är några.

Vem är fattig?


Den som nästan alltid är hungrig, otrygg och maktlös är fattig. De som inte kan gå till doktorn när de är sjuka, skicka sina barn till skolan eller känna sig säkra i hemmet och på jobbet är fattiga.

En fattig människa saknar ofta såväl tillgång till rent vatten som politiskt inflytande och möjligheter att påverka sitt eget liv. Hon har varken makt eller mat för dagen.

Över en miljard människor i världen sägs leva i extrem fattigdom. Män, kvinnor och barn som försöker överleva på under en dollar om dagen brukar räknas som extremt fattiga. Det är deras perspektiv, intressen, förutsättningar och behov som ska stå i centrum för svenskt bistånd. Allt för att nå det övergripande målet - att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Läs resten på Sidas hemsida, klicka här!

------—
Vad är fattigdom enligt wikipedia

Gränsen för fattigdom är enligt FN den inkomstnivå som kan anses som minimum för att försörja en familj med mat, bostad, kläder, medicinska behov o.s.v.

I den politiska debatten i rikare länder är definitionen av fattigdom oftast bredare och omfattar de hushåll vars inkomst inte tillåter större sparande, och inte har särskilt mycket pengar till exempel tv-innehav, tandvård och liknande, utan måste ansöka om försörjningsstöd för sådant. I till exempel Sverige talar man, i de fall ordet används, ofta om de som får socialbidrag som "fattiga".

Läs resten, klicka här!
---------
Det går att bekämpa fattigdom!

Tänk dig att behöva leva på 7-10 kronor per dag. Eller att en familj med mamma, pappa, bror och syster bara har 40 kronor per dag som ska räcka till allting; mat, boende, kläder, skolmaterial och så vidare.

Extrem fattigdom - att leva på mindre än en dollar om dagen - har definierats som "fattigdom som dödar". Människor som lever i extrem fattigdom kan inte tillgodose sina mest grundläggande behov och därmed inte heller överleva svält, sjukdomar och katastrofer.
Läs resten, klicka här!
-------–
Världens fattigdom – församlingens uppdrag

Fattigdom är fredens, demokratins och utvecklingens fiende. Det finns en enda värld – den har helt enkelt inte råd med fattigdom.

Vad är fattigdom egentligen? Brist på pengar – brist på resurser. Visst, bristen på inkomst och materiella resurser är grundläggande, men fattigdomen omfattar också andra dimensioner av människors liv. Idag talar man också om fattigdom som brist på förmåga och brist på säkerhet.

Fattigdomens första ansikte: brist på resurser, här handlar det om att skapa ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna. Men inte bara det – tillväxten och de ökade resurserna måste nå de fattiga. Bara då blir utvecklingen hållbar.
Fattigdomen andra ansikte: brist på förmåga.
Oförmåga att ta makt över sitt eget liv, brist på inflytande i styrande organ, brist på den makt som ligger i att göra sin röst hörd.
Läs resten, klicka här!