Välkommen - Läs detta FÖRST!Välkommen till Fattiga.se !
biglaugh.png
Avståndet mellan rika och fattiga ökar i vårt land. Det har bland annat sin grund i löneskillnader. För en modern människa faller det sig naturligt att varje människa skall kunna försörja sig och kunna leva på sin lön, men så är det inte alltid.
frown.png
Det finns alltför många människor som lever på eller till och med under existensminimum. Det kan handla om pensionärer eller sjuka men även om arbetsföra människor som hamnat i svårigheter och lever skuldsatta i evigheter.
suprised.png
Över en halv miljon av Sveriges invånare finns i Kronofogdens register. Folk i allmänhet tycks tro att det handlar om drogmissbrukare, utstraffade, slarviga personer som faktiskt får skylla sig själva. Men så är inte fallet. De allra flesta är vanliga människor som genom otur i livet kommit att hamna hos Kronofogden. Det kan ha varit felslagna affärer, kraschade äktenskap, olyckor eller sjukdom som orsakat att man inte klarat av att betala för sig. De allra flesta vill göra rätt för sig men kan inte.
frown.png
Vi menar att alla människor måste få reella möjligheter att kunna leva ett normalt liv och få chansen att åter arbeta och tjäna pengar på ett normalt sätt.
shades.png
Texterna på denna sajt försöker visa varför folk blir skuldsatta och förklarar varför det är så svårt att ta sig ur skuldträsket.

fangelse.jpg
Evighetsgäldenär, vad är det?
Det är att aldrig bli skuldfri trots att du betalar.
En tjuv eller en mördare blir fri efter ett visst antal år,
men den skuldsatte blir aldrig fri.

Enligt vår mening kan orsakerna vara de metoder som samhället accepterat för indrivning av fordringar. Samhället har en alltför dålig kontroll över hur detta tillgår.
alien.png
Inkassobolagen köper och säljer portföljer med svårindrivna fordringar. Detta är en marknad som omsätter stora belopp och helt utanför myndigheternas kontroll. Där finns skulder som med tiden blivit avskrivna "preskriberade". Ofta händer det att inkassobolagen ändå försöker driva in dessa.
Det sker inte alltid efter den hederskodex som kallas för "God inkassosed". Skuldsatta berättar ofta för oss om nattliga telefonsamtal eller besök av s.k. delgivningsmän.

confused.png
Nu behöver vi din hjälp
Skriv till oss och berätta om sådant du tycker skall fram i ljuset. Tillsammans kan vi förändra samhället!
Det är ovärdigt att det i vår moderna tid finns människor som till följd av indrivningssystemet lever år efter år på existensminimum och aldrig någonsin kan betala sina skulder, skuldsaneringslagar till trots.
tongue.png
Du får gärna underteckna din text med signatur. För att en text skall kunna bli publicerad så behöver vi veta ditt namn, adress och telefonnummer. Informationen om detta stannar hos oss.
biglaugh.png
Välkommen till Fattiga.nu
samma sajt som fattiga.se