Att begå självmord! - enda utvägen, eller?

Att begå självmord! Ja, det kanske är enda utvägen, eller?

Överskuldsatta har högre självmordsfrekvens än skuldfria.
Riksförbundet Fattiga Riddare är en organisation för överskuldsatta, vi vet att många av våra medlemmar väljer att ta sitt liv. Att bli överskuldsatt kan hända precis vem som helst. Ingen planerar att få cancer, lika lite planerar vi människor att bli överskuldsatta. Skilsmässor, konkurser, sjukdom, listan kan göras lång på omständigheter som den enskilde inte kan förutse, men som är orsaker till att bli överskuldsatt.

Staten Sverige borde ge sina samhällsmedborgare de verktyg som behövs för att reda ut den belägenhet som har uppkommit, med snabba insatser i ett tidigt skeende. Istället straffas vi som har blivit överskuldsatta. Kronofogdemyndigheten borde bli en rehabiliterande myndighet, som samarbetar med andra myndigheter för den enskilde individens skull. Det finns en historia bakom varje människa, men tyvärr så blir vi bara ett ärende hos kronofogden. Regeringen skulle med lätthet kunna skriva om alla regleringsbrev som går ut till de olika myndigheterna, om de vill. Ge direktiv till myndigheterna att det är individen som ska sättas främst, inte myndighetsutövandet i sig. Fasaden krackelerar ordentligt käre regering!

1 januari 2007 kommer skuldsaneringslagen att förändras, men det är långt ifrån den bästa lösningen för den enskilde och samhället i sig. Att ha varit överskuldsatt i 20 år, och sedan få skuldsanering på 5 år. Det är ynkedom, när den är som bäst. Finns det några fängelsestraff i Sverige som är på 25 år? Att vi behandlas som kriminella för att vi en gång har ”kört i diket” anser vi är att bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Vi har talat med många politiker och tjänstemän på högsta nivå, men maskineriet mal oerhört långsamt, och under tiden hinner fler människor ta sina liv. Vem är svaret skyldig till detta människolivsspill? Vi anser att regeringen bär det yttersta ansvaret för att ingenting konkret händer.

Det finns forskningar som visar att människor blir sjuka av att vara överskuldsatt. Att i 15-20 års tid betala av skulder, eller rättare sagt räntor på skulder gör att människor ger upp. Varje år dör över tre gånger så många i självmord som i trafiken. Siffror från 2002, visar att det är 1 500 personer som dör varje år till följd av självmord. För trafikens offer finns en statlig nollvision men inte för självmordsprevention. För trafiksäkerhet finns en statlig handlingsplan, men inte för självmordsprevention. För trafiksäkerhet finns en målsättning med max 270 döda år 2007, för självmordsprevention finns ingen målsättning alls, trots att så många fler dör i självmord. 70 miljoner går till forskningsanslag om trafiksäkerhet, och för självmordsforskning 2 miljoner kronor. För bland annat trafiksäkerhet finns det ett utredningsinstitut, som får 45 miljoner kronor per år, för självmordsprevention finns ingenting. Bland tonåringar så ökade självmorden från 110 st år 2001 till 148 st år 2002. Samtidigt ökar indrivningsärendena hos kronofogden, man behöver inte vara professor för att förstå vart vi är på väg. Hur många fler ska ta sina liv innan Sveriges Regering ska förstå?Lena Nordqvist Ulrika Ring Elisabeth Landgren
Ordförande v ordförande projektansvarig & styrelseledamot
Riksförbundet Riksförbundet Riksförbundet
Fattiga Riddare Fattiga Riddare Fattiga Riddare

0705-360 102 0703-686 354 073-14 14 387

www.fattigariddare.net

[ Läs resten ... ]
webbmasterdentisdag 08 augusti 2006 - 16:53:51

Nyhetskategorier