Konsumenternas Bank- & finansbyrå - hjälp och råd


Konsumenternas Bank- & finansbyrå
(text från hemsidan)

Konsumenternas Bank- & finansbyrå är en stiftelse vars styrelse är tillsatt av Finansinspektionen, Konsumentverket, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens Förening och Svenska Fondhandlareföreningen.

* Byrån är opartisk. Vi lämnar information och vägledning i frågor som rör bank, fondbolag eller andra finansiella institut.

* Vår kund är konsumenterna. Verksamheten finansieras av branschen.

* En av byråns viktigare uppgifter är att fånga upp konsumentproblem på området samt sammanställa och redovisa dessa för myndigheterna och företagen.

Kontakt

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger dig kostnadsfri och opartisk vägledning.

Telefon
08-24 30 85
Vardagar 9.00 - 12.00

Postadress
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm

Kommentar
Denna adressen kan vara bra att använda för de som kommit i konflikt med någon bank.

webbmasterdenfredag 27 juli 2007 - 08:29:54

Nyhetskategorier