200 barn vräks. Fortfarande!


Allt färre barn berörs av vräkning
Antalet vräkningar som berör barn minskar kraftigt. Under första halvåret i år verkställdes 104 vräkningar, vilket var en minskning med drygt 26 procent jämfört med samma period förra året. Många av vräkningarna sker på grund av hyresskulder på under 10 000 kronor och en del skulle kunna undvikits genom vräkningsförebyggande insatser.
Antalet vräkningar där barn berördes uppgick under första halvåret i år till 104 jämfört med 141 motsvarande period föregående år. Det totala antalet barn berörda av verkställd vräkning uppgick till 200 jämfört med 276 samma period föregående år.
I 223 av landets 290 kommuner har inga barn berörts av en verkställd vräkning under första halvåret i år. Under samma period förra året var motsvarande siffra 210 kommuner.
Nästan nio av tio vräkningar som berör barn sker på grund av hyresskulder. Den genomsnittliga hyresskulden är cirka 19 700 kronor och i över hälften av fallen sker vräkningen för hyresskulder under 10 000 kronor.
- Det bästa är om parterna kan lösa situationen utan att Kronofogden behöver kopplas in. En hyresgäst som har problem att betala hyran bör agera så tidigt som möjligt och ta kontakt med hyresvärden för att kunna hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta vräkningsförebyggande och kontakta hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran, säger Tina Häggmark på Kronofogden.
En lokal samverkan mellan hyresvärdar, socialtjänst, budget- och skuldrådgivare och andra yrkesverksamma kring hyresgäster kan ge resultat genom förståelse för varandras verksamheter. I samarbete med Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, och flera länsstyrelser stöttar Kronofogden kommuner i det vräkningsförebyggande arbetet.
- Genom att jobba förebyggande och agera tidigt har vi minskat antalet inlämnade betalningsförelägganden med trettio procent. Under de senaste åren har vi haft väldigt få vräkningar, endast två per år. Och i det enda fall där en barnfamilj berördes så hade vi god samverkan med Socialtjänsten och situationen löste sig på ett bra sätt. Ett gott samarbete med Kronofogden och Socialtjänsten är en viktig del i vårt arbete, säger Birgitta Sandström på Bostaden i Umeå.
- Att vi lyckas så väl med det vräkningsförebyggande arbetet beror på att vi tidigt förstått vikten av den personliga kontakten med hyresgästen. Vårt lyckade samarbete med Kronofogden bottnar i att vi har samma mål, att lösa situationen i ett så tidigt skede som möjligt. Med drygt 23 000 lägenheter är ett resultat på noll verkställda vräkningar av barnfamiljer ett kvitto på att både det interna arbetet och samverkan med anda myndigheter verkligen fungerar, säger Petra Östling, gruppchef på ÖrebroBostäder AB.
Nationell och regional statistik om vräkningar som berör barn:
http://www.kronofogden.se/statistikavhysning.html  

webbmasterdentorsdag 08 september 2016 - 08:08:58

Nyhetskategorier