Vräkning av barn - Aftonbladet ledare 30 mars 2016


Varje dag vräker vi minst ett barn

  ÖKAR IGEN De senaste åren har antalet barn som vräks minskat, från 569 barn 2012 till 459 år 2014. Men minskningen har upphört och förra året ökade antalet igen till 472. Enligt Kronofogdemyndigheten är det främst barn till ensamstående som drabbas.De senaste åren har annars antalet barn som vräks minskat, från 569 barn 2012 till 459 år 2014. Men minskningen har upphört och förra året ökade antalet igen till 472.
Myndigheterna vet inte varför, men de sociala konsekvenserna för barnen kan bli mycket stora av att ryckas upp från kompisar och skola. Och oavsett om vräkningar har sin orsak i sjukdom, arbetslöshet eller exempelvis missbruk har
barnen rimligen inget ansvar för det.


Främst ensamståendes barn
Enligt Kronofogdemyndighetens statistik är det främst barn till ensamstående som drabbas och det handlar då nästan uteslutande om kvinnor.
Dåvarande barn- och äldreministern, Maria Larsson (KD) lovade 2007 en ”nollvision”, att inga barn alls skulle vräkas från sina hem.
Men varken hennes regering eller den nuvarande har klarat att leva upp till detta. Bara de senaste fyra åren har över 2?000 barn vräkts. Och Kronofogdemyndigheten har protesterat ett flertal gånger mot att politiken inte lever upp till målen.Socialtjänsten har inga rättsliga möjligheter att förhindra vräkningar och heller ingen allmän skyldighet att betala hyra eller hyresskulder då barn riskerar vräkning. Det finns flera motiv till detta. Om barnfamiljer inte skulle gå att vräka kan barnfamiljer få svårt att få hyra bostad och vem vill betala hyran om man kan strunta i det?


Men om mer än ett barn vräks varje dag verkar balansen trots allt ha blivit fel. Och någon ”nollvision” är det inte eftersom politiken uppenbarligen inte fungerar.
Att en feministisk regering som vill göra barnkonventionen till lag inte gör något åt detta är en gåta.

Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenonsdag 30 mars 2016 - 07:34:37

Nyhetskategorier