Skuldsatta människor – guldgruva för inkasso-ETC 24 feb 2016


Skuldsatta människor – guldgruva för inkasso Svenskarnas skulder ökar – och i takt med det växer inkassobolagens vinster. Förra året redovisade fem av de största inkassobolagen nästan två miljarder kronor i vinst, vilket till stor del kommer från avgifter och höga räntor på lån som människor aldrig kan betala tillbaka. – För inkassobolagen är det ju rena paradiset, men för den skuldsatte blir situationen snabbt omöjlig, säger Lisabeth Persson, vice ordförande i Riksförbundet Insolvens.

På fem år har inkassobolagens intäkter ökat med 65 procent – från elva miljarder till 28 miljarder. Samtidigt har även skulderna hos Kronofogden växt. Förra året hade svenskarna skulder på drygt 72 miljarder kronor. Att inkassobranschens lönsamhet därmed ökar syns i årsredovisningarna hos samtliga av de största inkassobolagen – Intrum Justitia gjorde till exempel en vinst före skatt på drygt 1,2 miljarder 2014. Det är visserligen i hela koncernen, som också omfattar verksamhet utomlands. Men samma trend syns även hos de andra stora inkassobolagen, som Svea inkasso och Lindorff.
Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenonsdag 24 februari 2016 - 17:02:15

Nyhetskategorier