Fler pensionärer fattiga i framtiden-Sveriges Radio 13 april2015


Fler pensionärer fattiga i framtiden

De fattiga pensionärerna i Sverige blir fler. 
Personer som invandrat sent i livet får klara sig på en liten pension, och den gruppen växer. 
På fyra år kommer gruppen med lägst ersättning att växa med 20 procent, visar Pensionsmyndighetens prognos.


Det är Pensionsmyndighetens kurvor för det som heter äldreförsörjningsstöd som pekar brant uppåt. 
På fyra år tror myndigheten att antalet pensionärer som är hänvisade till äldreförsörjningsstöd kommer öka med drygt 20 procent, från 19 400 år 2015 till 23 500 år 2019.


Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenmåndag 13 april 2015 - 08:33:38

Nyhetskategorier