Rolf Nilsson på Facebook 2 feb. 2015Fattiga/Hemlösa används som bete i en hänsynslös jakt på pengar!
Det här handlar lite om hur vi i den besinningslösa jakten på pengar som pågår säljer ut allt vad ett hållbart samhälle måste bygga på, så som solidaritet, demokrati, mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och vad det betyder att vara medmänniska.

Denna egoistiska jakt på pengar och den girighet som råder där de flesta verkar relatera pengar till lycka, har om ingen ännu märkt det i sin egen strävan efter denna illusion av lycka ett mycket högt och mänskligt pris.
Ett pris vi alla i slutänden får betala i form av det samhälle vi skapar.
Om vi tar våra 34 000 fattiga hemlösa som exempel, vilken är den officiella siffran men det faktiska antalet kan dubbleras och ändå vara i underkant.
Men vi utgår från de 34 000 individer som alla kan läsa om på diverse myndighetssidor om intresse skulle finnas.
Utifrån deras mycket utsatta situation finns det penningjagande människor som bygger upp stora hjälporganisationer som drivs likt företag med ett enda syfte, att växa sig större.

Tillvägagångssättet för att göra detta möjligt är mycket enkelt och välutvecklat. 
Det startas och ansöks om bidrag för verksamheter och projekt i hemlöshetens namn där inget av dessa handlar om eller bygger på att avhjälpa själva problemet. 
Istället för att alla jobbar mot en gemensam lösning på detta ständigt växande och enormt stora samhällsproblem, så skapas istället en konkurrens och otaliga sätt att på ett sofistikerat sätt kvarhålla människor i detta inhumana och mycket kontrollerade tillstånd.
Det finns en uppsjö av olika konkurrerande organisationers villkorade "kategoriboenden" för hemlösa, det finns matställen, duschmöjligheter, där du kan byta kläder, mötesplatser, där du kan sova och nu även en enorm massa olika ”arbetsförmedlingar” för att nämna några sätt för att pysselsätta våra hemlösa.
Det finns så mycket ”hjälp” att man som hemlös glömmer bort i all hjälp vad det gemensamma problemet är, nämligen avsaknad av ett tryggt hem att gå till. 
För allt detta finns en ansenlig summa pengar att söka från stat, kommun och fonder.
Men om vi stannar upp lite i denna besinningslösa jakt på pengar och den ”godhet” vi gärna visar upp genom organisationernas olika logotyper vilka som hjälper hemlösa på detta sätt och tänker efter en smula. 
Då kanske vi alla kan se att det alla dessa verksamheter bygger hela sin plattform på, det är vad alla andra människor behöver ha ett hem för att själva klara av.
Men om man som hemlös tilldelas ett hem och blir kallad ”vanlig” medborgare, då tas allt detta stöd bort eftersom det inte längre går att söka eller tigga pengar för det. 
Detta görs ofta av organisationer med slagord som ”vi hjälper hemlösa på en kristen värdegrund och människosyn”, vilket då skulle innebära att detta grundvärde bygger på att det alltid ska finnas hemlösa. 
Detta beror bland annat på att hjälporganisationerna inte kräver av stat och kommun att få eller har de egna hemmen som behövs för detta.
Istället tigger de pengar av godtrogna människor, skickar in välformulerade bidragsansökningar till stat och kommun för att organisationerna ska kunna växa.
Detta tillvägagångssätt skapar även ett behov av hjälpsökande, det vill säga hemlösa. 
Se istället till att människor först får ett tryggt hem och det stöd som krävs för att behålla det för de som vill och behöver det.
Skulle det sedan visa sig att liknande verksamheter skulle behövas är det då och inte som idag innan dessa verksamheter ska byggas upp för våra medborgare.
webbmasterdentisdag 03 februari 2015 - 10:38:27

Nyhetskategorier