Systemet med förvaltare kritiseras - Sveriges radio 9 mars 2014


Systemet med förvaltare kritiseras 

En förvaltare ska vara en hjälp för de som inte har möjlighet att sköta sin ekonomi på grund av skada eller sjukdom. 
Men nu kommer skarp kritik mot systemet med förvaltare och gode män. 
Det finns stora brister i systemet, menar flera experter P1-programmet Kaliber varit i kontakt med. 

Karolina Ahlströms pappa är satt under förvaltare och när hon insåg att flera hundra tusen kronor hade försvunnit började en lång kamp för att få berörda myndigheter att reagera.
– Jag kände att jag fick inget medhåll från deras sida. Jag fick ingen hjälp. 
Det var som att de försökte skydda sig själva och förvaltaren genom att poängtera att han var så bra och pålitlig och att allt har varit i sin ordning när de har fått sina kvitton och fått in årsräkningarna så har allting stämt.

Sedan 2004 har Karolinas pappa haft en förvaltare. 

Pappan har en psykisk sjukdom och bor på ett gruppboende.  
Läs resten och lyssna på progrqammet, klicka här!
webbmasterdenmåndag 10 mars 2014 - 09:13:23

Nyhetskategorier