Riksbankschefen kritiserar bolånen-Sveriges Radio 3 jan.2014


Riksbankschefen kritiserar bolånen

Riksbankschefen Stefan Ingves anser att svenskarnas skuldsättning är farligt hög och att det framför allt är bostadsmarknaden som drivit upp skulderna. 

Han anser att det behövs en bred politisk kommission som kommer med förslag på förbättringar för bostadsmarknaden, annars riskerar problemen att påverka hela den svenska ekonomin. 


Enligt Ingves har ett genomsnittligt svenskt hushåll i dag en skuld som motsvarar 170 procent av disponibel inkomst, vilket han anser är farligt högt. 

– Det får inte gå över 180 procent utan bör under ett antal år sakta gå neråt. 
Annars får vi det jag kallar skulddominans, vilket betyder att den ekonomiska politiken helt måste inriktas på skuldproblemen och inte klarar att samtidigt ta itu med andra viktiga frågor.

Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenfredag 03 januari 2014 - 09:20:13

Nyhetskategorier