Anna Hedborg utreder överskuldsättning 18 maj 2012


Pressmeddelande 
18 maj 2012 
Statsrådsberedningen 
Justitiedepartementet


Anna Hedborg utreder överskuldsättning 

Tidigare socialförsäkringsministern och generaldirektören Anna Hedborg får i uppdrag av konsumentminister Birgitta Ohlsson att leda den tidigare aviserade utredningen om överskuldsättning.

- Det är mycket glädjande att Anna Hedborg tackat ja till detta uppdrag. 
Hon är erfaren utredare med värdefulla kunskaper från politik och samhällsliv, säger konsumentminister Birgitta Ohlsson. 

I utredningen om en strategi mot överskuldsättning kommer ett brett perspektiv att tas. 

Utredaren ska bland annat:
- Kartlägga överskuldsättningens orsaker och konsekvenser, för den enskilde, anhöriga och samhället i stort, ge en bild av antalet skuldsatta och analysera sårbarhetsfaktorer och varningssignaler. 

- Ge förslag på förebyggande åtgärder, till exempel hur tidiga frivilliga överenskommelser med borgenärerna kan främjas. 

- Studera hur de kommunala budget- och skuldrådgivarnas roll i arbete mot överskuldsättning kan utvecklas.

webbmasterdentisdag 29 oktober 2013 - 15:09:51

Nyhetskategorier