Förvaltningsrätten ger Datainspektionen rätt- 21 maj 2013


Pressinformation från Datainspektionen


Förvaltningsrätten ger Datainspektionen rätt mot kreditupplysningsföretagen


Kreditupplysningsbolag gör fel som inte skickar en kopia av en kreditupplysning hem till den som upplysningen gäller, utan enbart gör den tillgänglig på en webbplats, bekräftar förvaltningsrätten i tre domar.


Enligt kreditupplysningslagen måste en kopia av en gjord kreditupplysning alltid skickas till den person som upplysningen gäller. 
2011 konstaterade Datainspektionen att flera stora kreditupplysningsföretag gör fel som enbart gör sådana kopior tillgängliga på en webbplats.

Kreditupplysningsbolagen överklagade Datainspektionens beslut till förvaltningsrätten som nu meddelar att den går på Datainspektionens linje. 

- Det finns fördelar för kreditupplysningsföretagen att använda elektroniska kreditupplysningskopior, men det måste vara frivilligt för den omfrågade att få information elektroniskt och det måste finnas andra alternativ som exempelvis att få ett brev hem i brevlådan, säger Datainspektionens expert på kreditupplysningslagen Hans Kärnlöf. 

Domarna i förvaltningsrätten i Stockholm har målnumren 22039-11, 22040-11 och 22661-11.

Datainspektionen är en myndighet som ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. 
webbmasterdentisdag 21 maj 2013 - 08:34:56

Nyhetskategorier