Nekas stöd till bil - Göteborgsposten 12 november 2012


Nekas stöd till bil 

Jana Nilssons funktionshinder kommer att vara i minst nio år. Men Försäkringskassan avslog ansökan om bilstöd. 

Hennes ortoped och kurator stöttar överklagan. 
GP har tidigare berättat om Jana Nilsson i Åsa som nyligen fick sitt högra underben amputerat efter att hon förlorat blodcirkulationen i det. 
Nu försöker hon få vardagslivet att fungera, men stöter på motstånd efter motstånd. 
Hennes största önskan just nu är att kunna köra bil för att kunna ta sig ut ihop med sina barn och kunna köra dem till deras aktiviteter. 

– Jag är så ofri. Helt och hållet förpassad till olika klockslag för sjukhusbesök, sjukgymnast, matlagning och dusch. 
Jag bara längtar efter att få komma ut.


Eftersom hon inte har råd att köpa en bil i dagsläget ansökte hon hos Försäkringskassan om ett så kallat grundstöd. 

Trots att Björn Jacobsson, överläkare i ortopedi, intygade att hennes funktionshinder är varaktigt och att hon kommer att ha stora förflyttningssvårigheter i mer än nio år, fick hon avslag, just för att myndigheten inte ansåg sig kunna fastställa att förflyttningssvårigheterna skulle vara i mer än nio år.

Läs hela artikeln, klicka här!

BILSTÖD
Grundbidrag eller anpassningsbidrag.
Kan sökas av den som har ett varaktigt funktionshinder som medför stora svårigheter att förflytta sig och använda allmänna kommunikationer i minst nio år framöver.
Betalas ut av Försäkringskassan.
webbmasterdenmåndag 12 november 2012 - 16:22:07

Nyhetskategorier