seminarium om överskuldsättning - Örebro 11 sept 2012
När privatekonomin går över styr - seminarium om överskuldsättning och om Ekonomiskt Samverkanscentrum, EKSAM – en modell för hela Sverige?

Kulturhuset, Järnvägsgatan 8 i Örebro, tisdag den 11 september kl 12.30–16.30.

Generaldirektören för Konsumentverket/Konsumentombudsman Gunnar Larsson inviger/inleder seminariet

13.15 Forskaren Lisbeth Sandvall, Linnéuniversitetet: ”Överskuldsättningens ansikte”


Läs mer, klicka här!
webbmasterdentisdag 11 september 2012 - 08:32:48

Nyhetskategorier