Majblommans Riksförbund - 7 sept 2012


Majblommans Riksförbund

Majblomman delar ut allt mer pengar för barns basbehov  
 
Barnhjälpsorganisationen Majblomman delar ut allt mer pengar för nödvändigheter som kläder, mediciner och glasögon. 
Detsamma gäller bidrag till fritidsaktiviteter. Många familjers dåliga ekonomi blir särskilt tydlig i början av hösten när skolan och fritidsaktiviteterna drar igång och det är mycket som ska bekostas under kort tid. 
Då ökar också antalet ansökningar till Majblomman.

Majblomman har 700 lokalföreningar runt om i Sverige som delar ut pengar till enskilda barn på orten. 
Mellan åren 2008 och 2011 ökade utbetalningarna för basbehov från 3,4 miljoner till 5,1 miljoner. 
Det rör sig i huvudsak om pengar för kläder, mediciner och glasögon. 
Även bidragsutbetalningarna för fritidsaktiviteter följer samma trend. 
Mellan 2008 och 2011 ökade de utbetalningarna från 1,5 miljoner kronor till 2,1 miljoner kronor. 

– I början av hösten hopar sig utgifterna för många familjer, berättar Lena Holm, generalsekreterare för Majblommans Riksförbund. 

Skolan drar igång och det är mycket som måste köpas in, till exempel regnkläder, väskor och annan utrustning. 

De som lever med små, eller inga, marginaler, får det extra tufft nu. 
Deras ekonomi är särskilt ansträngd efter sommarlovet, då de haft ökade kostnader för mat och aktiviteter.

Majblomman arbetar tillsammans med lärare, skolsköterskor och andra i barns närhet för att ge stöd till barn i ekonomiskt utsatta familjer. 
Det kan vara pengar till en cykel, medlemsavgift i en idrottsförening eller en dator. 
Saker som gör att barn kan vara med och dela gemenskapen med sina kompisar, både i skolan och på fritiden och som ger guldkant på tillvaron. 
Men nu ökar alltså behovet av stöd för betydligt mer grundläggande behov. 
Saker som, för människor som får ekonomiskt bistånd från kommunernas socialtjänst, ska ingå i försörjningsstödet. 

– Vi ser att det finns en ökande frustration bland många socialsekreterare, säger Lena Holm. 

De får allt mindre möjligheter att bevilja klienterna det de behöver och har rätt till, och hjälper dem istället att söka bidrag hos hjälporganisationer som Majblomman. 

Men någonstans måste även vi som organisation dra gränsen. Vi kan inte ta över samhällets ansvar, vi ska komplettera det och se till barnets bästa.

Majblomman finns här!  


Majblomman är alla barns blomma. 
Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. 
Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. 
Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 700 lokalföreningar. 
Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. 
Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. 
Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. 
Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. 
Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.
webbmasterdenfredag 07 september 2012 - 14:48:45

Nyhetskategorier