SCB:s definition av risk för fattigdom - Sveriges Radio 26 juni 2012


SCB:s definition av  risk för fattigdom
Kriteriet för risk för fattigdom är att familjen har en inkomst, inklusive kapitalinkomster och bidrag som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i Sverige räknat per konsumtionsenhet.

Med konsumtionsenhet menas att inkomsten per familj räknas om till en standardiserad konsumtionsenhet genom att en vuxen i varje familj tilldelas en konsumtionsenhet, varje övrig vuxen 0,5 konsumtionsenheter och varje barn under 14 år räknas som 0,3 konsumtionsenheter.

Hushåll med många barn behöver därför ha en högre inkomst än hushåll utan barn för att inte hamna under gränsen "risk för fattigdom". Detta mått är EU:s fattigdomsmått.
webbmasterdentisdag 26 juni 2012 - 08:41:36

Nyhetskategorier