Var sjätte person saknar marginal för oförutsedda utgifter - SCB 9 juni 2012


Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC):

Var sjätte person saknar marginal för oförutsedda utgifter

Var sjätte person saknar ekonomisk marginal för oförutsedda utgifter. Det är vanligare att kvinnor saknar kontantmarginal jämfört med män. Yngre, ensamstående med barn, arbetare och personer med utländsk bakgrund saknar kontantmarginal i större utsträckning än andra.


Ungefär var sjätte person svarade nej på frågan om man skulle klara av att betala en oväntad utgift på 8 000 kronor inom en månad utan att låna eller be om hjälp. 

Det är vanligare att kvinnor saknar kontantmarginal än att män gör det, 20 procent av kvinnorna jämfört med 15 procent av männen. 

Detta visar SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 
Det är vanligare att yngre saknar kontantmarginal än att äldre gör det. 
I åldersgruppen 25–34 år saknar mer än var fjärde kvinna och var femte man kontantmarginal jämfört med en av tio i åldersgruppen 65–74 år. 


Vanligare att ensamstående med barn och personer med utländsk bakgrund saknar kontantmarginal 

Det är vanligare att ensamstående med barn saknar marginal för oförutsedda utgifter jämfört med sammanboende, varannan ensamstående med barn jämfört med knappt en av tio sammanboende. 

Personer med utländsk bakgrund saknar kontantmarginal i större utsträckning än de som har svensk bakgrund. 

Var tredje person med utländsk bakgrund saknar kontantmarginal jämfört med var sjunde med svensk bakgrund. 

Bland personer med utländsk bakgrund saknar kvinnor och män kontantmarginal i ungefär samma utsträckning. 

Bland personer med svensk bakgrund är det vanligare att kvinnor saknar kontantmarginal än att män gör det.

Läs hela texten, klicka här!


webbmasterdenlördag 09 juni 2012 - 17:32:19

Nyhetskategorier