Betänkande 2011/12:CU19 Skuldsanering


Betänkande 2011/12:CU19 Skuldsanering, m.m. 
1.1. Förslag 
2.2. Förberedelser 
3.3. Debatt 
4.4. Omröstning och beslut 1.

Ärendet är avslutat. Debatterades: 31 maj 2012. Beslutades: 7 juni 2012 

Sammanfattning av beslutet 

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skynda på den pågående utredningen om förbättrade möjligheter till skuldsanering. 
Utredningen bör avslutas i så god tid att regeringen hinner utarbeta ett förslag som riksdagen kan ta ställning till före valet 2014. 

Våren 2011 gav riksdagen regeringen i uppdrag att omgående återkomma med förslag till en lagändring som innebär att fler svårt skuldsatta låntagare ska kunna få hjälp med skuldsanering. 

Regeringen har tillsatt en utredning som ska vara klar senast den 1 oktober 2013. 

Riksdagen tycker att det är angeläget att regeringen så snart som möjligt återkommer med ett lagförslag, och anser att utredningen kan göras på kortare tid än planerat.  

Beslutet innebär att riksdagen delvis sa ja till en motion från Socialdemokraterna. 

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om skuldsanering. 

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut. 

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion 2011/12:C350. 

Avslag på övriga motioner. 
Läs hela texten, klicka här! 


webbmasterdenlördag 09 juni 2012 - 17:26:29

Nyhetskategorier