Utrota fattigdomen - inte de fattiga


Utrota fattigdomen - inte de fattiga! 
Facebook har länge funnits en grupp med ovanstående namn. Gruppen har över 3,500 medlemmar.
De har nu också skapat en hemsida.
Där kan man kostnadsfritt gå med som medlem och får då möjlighet att skriva och publicera.
Vi vill rekommendera alla att göra detta om ni sympatiserar med nedanstående text.

Fattigdom är ett stort begrepp, och att vi i Sverige skulle drabbas så hårt var nog oväntat för många. 

Den har inte plötsligt uppstått just idag, utan många har levt på orimligt små marginaler under flera decennier.  

Problemet eskalerar fatalt, och det är hög tid att vi inser att vi HAR fattigdom även i Sverige idag. 

Man är van vid att verka mot fattigdom i andra länder, och det är väl också där det varit mest synligt för människor. 
Den allmänna uppfattningen och tron hos invånarna är att “i Sverige finns väl ingen fattigdom”.

Eftersom några miljoner människor i landet lever under förhållanden som inte ska vara acceptabla i ett välfärdsland så MÅSTE vi ta tag i frågan, gå samman, visa hur många vi är och plocka bort myten om att fattigdom inte existerar. 

Syftet är att vi som lever med så små marginaler att vi far rejält illa av det, samt de som sympatiserar och förstår, går samman och FÖRENAR oss!  

Att vi ska kunna dela erfarenheter, ge varandra tips och stöd, verka för att vi försöker visa hur många vi är och att vi utgör en samhällsfaktor inga politiker eller andra lyckligt ovetande längre kan blunda för.  
- Vi kan inte vänta på diverse utredningar, forskarrön (vilket vi redan har ett flertal, som klart och tydligt säger att vi går en för tidig död till mötes till följd av sjukdomar som drabbar oss som lever under omänsklig ekonomisk press) 
- vi måste helt enkelt själva ta tag i saken. 
- Vi har ett tufft jobb framför oss, men tillsammans är möjligheterna större för oss att få till de förändringar som är nödvändiga för att vi ska klara både vår egen överlevnad och kommande generationers. 
- Vi kan inte längre acceptera att vi inte kan laga våra tänder (även där finns forskarrön som påvisar sambandet mellan dålig tandstatus och hjärt-kärlsjukdomar) 
- vi kan inte längre acceptera att vi inte har mat på bordet hela månaden 
- vi kan inte längre acceptera att våra barn inte får det som är nödvändigt för att de ska få en bra start i livet 
- vi kan inte längre HÅLLA TYST VAR OCH EN FÖR SIG!!
Klicka här så kommer du till gruppens hemsida!
webbmasterdentorsdag 22 december 2011 - 16:48:32

Nyhetskategorier