Nya skuldsaneringslagen

Skuldsaneringslag
SFS-nummer 2006:548
Departement/myndighet Justitiedepartementet L2
Utfärdad 2006-06-08
Ändring införd t.o.m. SFS 2006:745

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Andra versioner
Tryckt version (Officiell, PDF)
Senast hämtad
2006-12-07 12:00

/Träder i kraft I:2007-01-01/

Allmänna bestämmelserSkuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.
Om ackord och konkurs finns särskilda bestämmelser.Kronofogdemyndigheten prövar ärenden om skuldsanering och ärenden om omprövning av ett beslut om skuldsanering.

Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet gäller även under skuldsaneringsförfarandet och under löptiden för en betalningsplan enligt 9 §.
Konsumentverket skall stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som kommunerna skall svara för.Vid skuldsanering enligt denna lag behöver hänsyn inte tas till föreskrifter om eftergift eller nedsättning i någon annan författning.
En borgenär får utan hinder av föreskrifter i någon annan författning godta ett förslag om skuldsanering enligt denna lag.
-----------------------

Lagtexten är omfattande Läs hela, klicka här!

webbmasterdenlördag 27 januari 2007 - 19:25:03

Nyhetskategorier