Kronofogden stoppar privat "spikning"-Kristiansdadsbladet 26 okt 2006

Justitiekanslern, JK, Göran Lambertz, är kritisk mot att kronofogdens kontor i Kristianstad tidigare använt privata delgivningsmän för delgivning genom så kallad spikning.


Dessutom ifrågasatte JK de lämpliga i att privata delgivningsmäns uppgifter om eftersökning av person använts som underlag för beslut om spikning,

JK inspekterade under två dagar i maj 2005 kronofogdens kontor i Kristianstad. Personalen från JK reagerade då bland annat på omfattningen av kontorets anlitande av privata delgivningsmän.

Belysa rättsläget
Det ledde till att JK inledde ett särskilt ärende för att närmare belysa rättsläget beträffade privata delgivningsmän vid spikning.

Skatteverket, som kronofogdemyndigheten tillhör, yttrade sig till JK i ärendet och uppgav då att nya styrsignaler vid spikning hade tagits fram och trätt i kraft från årsskiftet 2005/2006.

Styrsignalerna innebär att underlaget för spikningsbeslut liksom tidigare kan tas fram även av privata delgivningsmän samt att beslut om spikning, också liksom tidigare, ska fattas av personal vid kronofogdemyndigheten.

Det nya är att spikningen av rättssäkerhetsskäl numera alltid ska verkställas av en myndighetsperson som exempelvis stämningsman, polisman, kronofogde eller exekutiv tjänsteman vid kronofogdemyndigheten.

webbmasterdentorsdag 23 november 2006 - 22:17:21

Nyhetskategorier