Utrota Fattigdom

Den 17 oktober är FN:s världsfattigdomsdag

Vår
sajt har fokus på de människor som lever under svåra omständigheter i Sverige. Genom att samla information om detta vill vi verka för att orsaker och följder för fattigdomen skall förändras till det bättre. Vi är väl medvetna om att det finns människor i världen som har det mycket svårare än de som lever i vårt land och i dag vill vi uppmärksamma den internationella kampen för att utrota fattigdomen i världen.
I Sverige är det mest frivilligorganisationerna som driver dessa frågor men även svenska staten i form av biståndsorganisationen SIDA verkar för förändring.

FIVH.gif

På 1970- talet läste vi en bok av norrmannen Erik Damman.
Boken heter ”Framtiden i våra händer” och beskriver på ett utomordentligt sätt hur tredje världen har hamnat i sin fattigdomskris. Författaren visar att det är vi i västvärlden som orsakat detta. På många håll fanns det välutvecklade civilisationer som fungerade utmärkt tills européerna under upptäckartiderna på 1500 – 1600-talen med vapen i hand koloniserade dessa. Rikedomar stals och fördes över till vår värld och lade där grunden till stora förmögenheter.
Först under 1900-talet har kolonierna åter blivit fria länder som skall stå på egna ben, men den ursprungliga kulturen är borta och kan inte återerövras. I stället försöker de att efterlikna västvärdens livsstil som innebär att den rike skor sig på den fattige.
Internationella banker har lånat ut pengar till de fattiga länderna. Dessa lån löper med ränta. Länderna har med sina små resurser mycket små möjligheter att kunna ens betala räntorna.

Erik Dammans bok blev idégivare till en förening med namnet Framtiden i Våra Händer som på sin tid hade över 30 000 medlemmar i Norge och som även kom att organisera ca 3 000 i Sverige. Föreningen har en sajt med mycket läsvärd information.

Ambassadör med tjänstecykel?” (1981) är en bok som gavs ut av Framtiden i Våra Händer. Den handlar om Sveriges roll i den ekonomiska världsordningen.
Gränslös Utveckling” (1982) var en sammanfattning av projektet ”Sverige i en ny ekonomisk världsordning” och gavs ut av Sekretariatet för Framtidsstudier.
Dessa böcker ger en bild av världen som faktiskt inte har förändrats sedan 1970-talet. Tyvärr har intresset för tredje världen och frågor som rör denna mattats av betydligt under senare år. Därför är det bra att FN utsett den 17 oktober till en dag för att bekämpa världsfattigdomen.

Vi kan i vårt land, var och en som individ alltid göra något för att hjälpa de fattiga. Det handlar inte bara om att skänka pengar, genom vår livsstil kan vi förändra och förbättra. Ett enkelt sätt är att köpa ”Rättvisemärkta” varor som hjälper fattiga bönder att få bättre betalt. Vi kan också arbeta på att informera och förändra det politiska system som i dag i första hand gynna ekonomiska intressen i stället för humanitära.

Göran NK Torin/ red fattiga.nu[ Läs resten ... ]
webbmasterdenmåndag 16 oktober 2006 - 09:16:53

Nyhetskategorier