Köp boken


Vill du köpa boken “Konsten att Leva Billigt och må bra” ?
Den finns i bohandeln och även bland nätbokhandlarna. Finns den inte, så be dem ta hem den.
Du kan också fråga i ditt lokala bibliotek och be dem ta hem den.
Boken marknadsförs av bokförlaget Moster Beda i Skattungbyn. www.mosterbeda.com Där kan du också köpa boken.

 Om ockerräntor på sms-lån-Sveriges Radio 12 feb. 2015


Om ockerräntor på sms-lån
För första gången i historien har Sverige idag fått minusränta. Det glädjer säkert många men vi riktar istället blicken åt andra hållet - de fortsatt skyhöga räntorna på snabblån via sms och nätet. Där finns inget minus i sikte, snarare räntesatser på flera hundra procent.
Hur ska vi få stopp på det växande snabblåne-skuldberget? 
Vi frågar finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund vad regeringen tänker göra. 
Patrick Grimlund, civilekonom och programledare för TV3s Lyxfällan, kommer också hit och berättar om vilka konsekvenser han ser av snabblånen. 
Och varför ser vi inte fler åtal mot ocker i våra domstolar? Det frågar vi kammaråklagare Susanne Öhbom.
Lyssna på programmet!
webbmasterdentorsdag 12 februari 2015 - 15:34:20

 Antalet obetalda snabblån ökade under förra året 9 feb,2015
Ökning av obetalda snabblån

Antalet obetalda snabblån ökade under förra året. Det visar ny statistik från Kronofogden.
Sedan snabblånen lanserades i Sverige 2006, så har Kronofogden rapporterat om antalet obetalda snabblån som kommit in till myndigheten. Under 2014 inkom 56 641 snabblåneärenden till Kronofogden. Det är en ökning med nästan 7 500 ärenden jämfört med 2013, vilket motsvarar en ökning med 15 procent.Ungdomar (18-25 år) fortsätter att ha en relativt låg andel av de obetalda snabblånen. Under 2014 var andelen unga 19 procent. År 2007 var ungdomarnas andel nästan dubbelt så stor: 36 procent.- De obetalda snabblånen har ju nu ökat ganska markant. Vi tror att det är viktigt att alla inblandade parter fortsätter att informera om de negativa effekter som följer om man inte kan betala ett lån eller en kredit, säger Tina Häggmark, Kronofogden.
webbmasterdentisdag 10 februari 2015 - 12:00:02

 Rolf Nilsson på Facebook 2 feb. 2015Fattiga/Hemlösa används som bete i en hänsynslös jakt på pengar!
Det här handlar lite om hur vi i den besinningslösa jakten på pengar som pågår säljer ut allt vad ett hållbart samhälle måste bygga på, så som solidaritet, demokrati, mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och vad det betyder att vara medmänniska.

Denna egoistiska jakt på pengar och den girighet som råder där de flesta verkar relatera pengar till lycka, har om ingen ännu märkt det i sin egen strävan efter denna illusion av lycka ett mycket högt och mänskligt pris.
Ett pris vi alla i slutänden får betala i form av det samhälle vi skapar.
Om vi tar våra 34 000 fattiga hemlösa som exempel, vilken är den officiella siffran men det faktiska antalet kan dubbleras och ändå vara i underkant.
Men vi utgår från de 34 000 individer som alla kan läsa om på diverse myndighetssidor om intresse skulle finnas.
Utifrån deras mycket utsatta situation finns det penningjagande människor som bygger upp stora hjälporganisationer som drivs likt företag med ett enda syfte, att växa sig större.

Tillvägagångssättet för att göra detta möjligt är mycket enkelt och välutvecklat. 
Det startas och ansöks om bidrag för verksamheter och projekt i hemlöshetens namn där inget av dessa handlar om eller bygger på att avhjälpa själva problemet. 
Istället för att alla jobbar mot en gemensam lösning på detta ständigt växande och enormt stora samhällsproblem, så skapas istället en konkurrens och otaliga sätt att på ett sofistikerat sätt kvarhålla människor i detta inhumana och mycket kontrollerade tillstånd.
Det finns en uppsjö av olika konkurrerande organisationers villkorade "kategoriboenden" för hemlösa, det finns matställen, duschmöjligheter, där du kan byta kläder, mötesplatser, där du kan sova och nu även en enorm massa olika ”arbetsförmedlingar” för att nämna några sätt för att pysselsätta våra hemlösa.
Det finns så mycket ”hjälp” att man som hemlös glömmer bort i all hjälp vad det gemensamma problemet är, nämligen avsaknad av ett tryggt hem att gå till. 
För allt detta finns en ansenlig summa pengar att söka från stat, kommun och fonder.
Men om vi stannar upp lite i denna besinningslösa jakt på pengar och den ”godhet” vi gärna visar upp genom organisationernas olika logotyper vilka som hjälper hemlösa på detta sätt och tänker efter en smula. 
Då kanske vi alla kan se att det alla dessa verksamheter bygger hela sin plattform på, det är vad alla andra människor behöver ha ett hem för att själva klara av.
Men om man som hemlös tilldelas ett hem och blir kallad ”vanlig” medborgare, då tas allt detta stöd bort eftersom det inte längre går att söka eller tigga pengar för det. 
Detta görs ofta av organisationer med slagord som ”vi hjälper hemlösa på en kristen värdegrund och människosyn”, vilket då skulle innebära att detta grundvärde bygger på att det alltid ska finnas hemlösa. 
Detta beror bland annat på att hjälporganisationerna inte kräver av stat och kommun att få eller har de egna hemmen som behövs för detta.
Istället tigger de pengar av godtrogna människor, skickar in välformulerade bidragsansökningar till stat och kommun för att organisationerna ska kunna växa.
Detta tillvägagångssätt skapar även ett behov av hjälpsökande, det vill säga hemlösa. 
Se istället till att människor först får ett tryggt hem och det stöd som krävs för att behålla det för de som vill och behöver det.
Skulle det sedan visa sig att liknande verksamheter skulle behövas är det då och inte som idag innan dessa verksamheter ska byggas upp för våra medborgare.
webbmasterdentisdag 03 februari 2015 - 10:38:27

 ökning av antal ansökningar-Sveriges Radio 31 jan 2015


Stor ökning av antal ansökningar om skuldsanering i Dalarna 
Allt fler ansöker om skuldsanering och Dalarna hade förra året tillsammans med Kronobergs län den största procentuella ökningen av antalet ansökningar. Här i Dalarna är ökningen störst i Rättvik och Smedjebacken.

Per-Olof Lindh på Kronofogden har sett en ökning i hela landet de senaste åren. – Ökningen är väldigt kraftig och kraftigare än vad vi förväntat oss, säger han. Det kan också vara så att budgetrådgivare i kommunerna oftare föreslår skuldsanering. Ungefär 60 procent av dem som ansöker om skuldsanering får det. 
Läs hela artikeln
webbmasterdenlördag 31 januari 2015 - 09:05:24

 Hemlös dog efter vräkning- SVD 9 april 2013


Hemlös dog efter vräkning

Den hemlöse dog en vecka efter att ha vräkts från sitt boende i Kalmar. Nu har kommunens socialtjänst anmält händelsen till Socialstyrelsen.

Dödsfallet inträffade i en annan persons bostad och kom till socialförvaltningens kännedom för två veckor sedan då lägenhetsinnehavaren hittade den avlidne.
I sin anmälan understryker förvaltningen att den erbjöd ett alternativt boende till den vräkte som dock inte ville ta emot hjälpen, rapporterar P 4 Kalmar.
Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdentorsdag 29 januari 2015 - 14:04:54

 Dagens Nyheter 29 jan 2015


”Fattiga” elever uteslöts från restaurangbesök

Elever som inte hade råd att gå på restaurang fick ta med sig smörgåsar på skolutflykten. Nu anmäler en förälder Engelbrektsskolan i Borås till Skolinspektionen. ”Alla elever ska känna sig välkomna och inte känna sig utanför”, säger föräldern till P4 Sjuhärad.
Elever som inte hade råd att gå på restaurang fick ta med sig smörgåsar på skolutflykten. Nu anmäler en förälder Engelbrektsskolan i Borås till Skolinspektionen. ”Alla elever ska känna sig välkomna och inte känna sig utanför”, säger föräldern till P4 Sjuhärad.

Förra veckan anordnade skolan en resa till operan i Göteborg. Skolan stod för medhavd matsäck, men eleverna kunde även välja att äta på restaurang. En av föräldrarna är kritisk till hur skolan hanterat matfrågan och anmäler den till Skolinspektionen. Hon anser att de elever som inte har råd att äta ute riskerar att känna sig uteslutna.
Läs hela artikeln, klicka här!

webbmasterdentorsdag 29 januari 2015 - 13:56:30

 Barn vräks fortfarande till hemlöshet - Göteborgsposten 24 nov 2013


Barn vräks fortfarande till hemlöshet 


Att få fram ett skydd mot vräkning av barn hänger helt på den politiska viljan. Efter sju år har alliansregeringen ännu inte kommit till skott, skriver Robert Björkenwall och Jaan Ungerson. 
Medan det i den politiska retoriken talas om barnens rätt och bostaden som grundläggande social rättighet och att barn ska slippa uppleva att bli vräkta från sitt hem talar verkligheten i Sverige ett annat språk. Sju år efter att barn- och ungdomsminister Maria Larsson (KD) lovade införa ett förbud mot vräkning av barn har ingenting förändrats. Hennes utlovade nollvision har stannat vid en på departementet begravd utredning. 

Verkställda vräkningar 
Fortfarande utsätts årligen över tusen barnfamiljer för hotet att bli vräkta. Kronofogdens statistik för 2012 visar att det bland de 8 800 som det året hotades om vräkning fanns 1 700 barn och att 570 av dem fick uppleva hur deras hem tömdes och dörren låstes vid verkställd vräkning.
Bakom flertalet vräkningar ligger hyresskulder. I spåren av den höga arbetslösheten och de av alliansregeringen urholkade arbetslöshets- och sjukförsäkringarna har den svenska fattigdomen ökat. Antalet från Försäkringskassan utförsäkrade har ökat och är nu runt 75 000 personer. Enligt professorn i socialt arbete Tapio Salonen har andelen fattiga bland arbetslösa ökat från 8 till 28 procent.

Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdentorsdag 29 januari 2015 - 13:41:57

 Inkassobolagen har inte koll på sin indrivning mot unga-Datainsp 12 nov.2014


Inkassobolagen har inte koll på sin indrivning mot unga 

Datainspektionen är nu klar med en granskning av tio inkassobolag och kan konstatera att det finns allvarliga brister i deras hantering av fordringar mot barn och unga.

Icke fungerande rutiner för att fånga upp fordringar mot personer som var under 18 år då skulden uppkom. Bristande kontroll av att det finns laglig grund för en sådan fordran innan indrivningsåtgärder vidtas. Otillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller för skuldsättning av barn och unga. Det är brister som Datainspektionen upptäckt hos flera inkassobolag vid sin granskning av hur inkassobolag driver in fordringar från underåriga, det vill säga personer som var under 18 år då skulden uppkom.

– Det finns idag få sätt för barn och unga att bli skuldsatta. Därför är det mycket viktigt att bolagen hittar dessa fordringar bland sina inkassoärenden och kontrollerar att det verkligen finns grund för en sådan fordran innan man riktar indrivningsåtgärder mot en underårig, säger Malin Fredholm som genomfört Datainspektionens granskning.
Flera av de granskade bolagen förbättrar nu sina rutiner för att fånga upp inkassoärenden som rör unga för att kunna avsluta de ärendena eller för att kontrollera att det verkligen finns laglig grund för fordran.
– Vi förutsätter att de bolag som saknar kunskap om i vilka situationer en underårig faktiskt kan bli skuldsatt, ser till att skaffa sig sådana kunskaper om de har för avsikt att fortsätta att driva in fordringar mot unga. Detsamma gäller förstås även inkassobolag som inte ingått i granskningen, men som hanterar den här typen av fordringar.

Det var samverkansgruppen "Omyndigas skuldsättning" som uppmärksammade Datainspektionen på att de tio inkassobolagen hade ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden mot personer som var under 18 år då skulden uppkom. Gruppen som arbetar för att minska barns skuldsättning består av Konsumentverket, Barnombudsmannen, Kronofogden och Sveriges Kommuner och Landsting.

Alektum, Betalningskontroll, Marginalen, ISS Facility Services Inkassobyrån i Umeå, Juridik- och Inkassobyrån i Småland Lindorff, Pay Solutions Profina, Visma Collectors
webbmasterdentorsdag 13 november 2014 - 09:58:34

 Nytt stöd till fattiga barns fritid-Sveriges Radio 19 aug 2014


Nytt stöd till fattiga barns fritid

lyssna på Nytt stöd till fattiga barns fritid

"Jag hoppas att de som är i mest behov av stödet söker"


Barns fritidsaktiviteter kan bli dyra och många, särskilt ensamstående, föräldrar har inte råd. Från och med första juli finns dock extra pengar att söka för barn i familjer som lever på socialbidrag.

Bakgrunden till fritidspengen, som det nya bidraget kallas, är att undersökningar visat att barn i ekonomiskt utsatta familjer inte deltar i organiserade aktiviteter lika ofta som andra barn. 
Fritidspengen kan sökas av hushåll med barn i årskurs 4-9 som fått socialbidrag i mer än 6 månader. 
Bidraget är på 3 000 kronor per år och barn, men för att få pengarna måste aktiviteten uppfylla vissa kriterier: 

– Det ska vara till ledarledda aktiviteter som är regelbundna och främjar barns deltagande i samhället, säger Lena Jakobsson, 1:e socialsekreterare på Borlänge Kommun. 

Många av Dalarnas kommuner jobbar just nu med egna riktlinjer för hur administrationen av fritidspengen ska gå till. 

Kostnaderna står regeringen för. 

Läs hela artikeln. klicka här!

webbmasterdentisdag 19 augusti 2014 - 07:55:30

 Svenskarna mer skuldsatta än tidigare känt - Sveriges Radio 7 maj 2014


Riksbanken: Svenskarna mer skuldsatta än tidigare känt  

De svenska hushållens skulder fortsätter att öka och framförallt är det låg- och medelinkomsttagare som är mest skuldsatta i förhållande till den disponibla inkomsten, det visar en ny undersökning från Riksbanken. 

Riksbanken har gått igenom kreditinformation för samtliga långtagare hos de åtta största bankerna i Sverige och kan för första gången visa hur skuldsättningen ser ut på individnivå. 

Riksbankens rapport visar hur skulderna är fördelade på inkomstgrupper, åldersgrupper och geografiska områden. Vice 

Riksbankschef Cecilia Skingsley är förvånad över bredden i skuldsättningen. 

– Många har haft intrycket att det här är något som har drivits av yngre höginkomsttagare bosatta i Stockholms innerstad. 
Nu kan vi konstatera att det också gäller deras mor- och farföräldrar ute i landet. 
Skulderna är faktiskt extra höga i de lägre inkomstgrupperna vilket gör dem sårbara för olika typer av samhällsekonomiska förändringar, säger Cecilia Skingsley.


Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenonsdag 07 maj 2014 - 17:13:08

 Johan måste tigga ihop pengar till mat-ETC 10 feb 2015


Utförsäkrade Johan måste tigga ihop pengar till mat

Johan, 40 år, har en psykisk diagnos men får ingen sjukpenning. Han har inte ätit ordentligt på en vecka. En morgon fick han nog, tog på sig kostymen och satte sig och tiggde.

Han vaknade hungrig. Senaste veckan har Johan levt på skorpor och husläkaren intygar att han lider av näringsbrist. – Jag såg tiggarna i tunnelbanan, all respekt till dem. Men jag tänkte, varför inte göra samma sak. Så jag skrev en skylt och gick ut på stan, säger Johan. ”Utförsäkrad, långtidssjukskriven. Nekad sjukersättning! Snälla hjälp mig med hyran”, står det med darrig handstil på en kartongbit. Nu sitter han och tigger vid Slussen i centrala Stockholm. På fyra timmar har han fått ihop 200 kronor. Många förbipasserande har varit stöttande men Johan skäms, det är första gången han har tvingats att tigga. – Jag har vuxit upp i Välfärdssverige, här har man inte behövt tigga för att klara sig. Så är det inte längre. Johan har klätt sig i röd slips och kostym för att visa att vem som helst kan hamna i samma situation. I fickan har han sina läsglasögonen. – Jag tar på mig brillorna ibland ifall någon jag känner skulle gå förbi. Det är inte den bästa maskeringen, jag vet. Johan är hungrig men också arg. Det är ilskan mot de sociala myndigheterna som driver honom. – Och ilskan mot vår borgerliga politik, som lägger ut välfärd på entreprenad.

Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenonsdag 11 februari 2015 - 20:30:47

 Så kan du bli kvitt skulderna-GP 3 februari 2015


Så kan du bli kvitt skulderna
Allt fler söker hjälp för att få bukt med sina skulder. Men hur gör man? Vi rätar ut frågetecknen.
Ibland går det snabbt. Du kan bli sjuk eller bli av med jobbet. Plötsligt hamnar du i ett helt nytt ekonomiskt läge och får svårt att betala dina räkningar. 

Förra året hade 426 000 svenskar minst en obetald skuld hos Kronofogden. Sammanlagt hade de skulder på mer än 70 miljarder kronor. 

Gunnita Arvidsson Löfving är budget- och skuldrådgivare i Göteborgs stad och pratar dagligen med göteborgare som är oroade över sin ekonomiska situation. Sällan är det lyxkonsumtion som ligger bakom skuldsättningen.
 I stället är det andra saker..........

Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdentisdag 10 februari 2015 - 11:56:55

 Gyllene tider för inkassobolagen SVD 28 maj 2014


Gyllene tider för inkassobolagen

Vid årsskiftet fanns 435 000 svenskar i Kronofogdens register, med sammanlagda skulder på 70,3 miljarder kronor. Året innan uppgick den totala skuldsumman till 67,4 miljarder.
– Det är en generell ökad skuldsättning i samhället. Skulderna till staten är konstanta. Men skulderna till bolag ökar hela tiden, säger Johan Krantz hos Kronofogdemyndigheten.

Svenskarnas skuldsättning har blivit till en miljardindustri. Ju fler som skuldsätter sig desto bättre går det för inkassobolagen. Samtidigt är det flera bolag som vill bli av med sina skulder, och i ett tidigt skede säljer hela portföljer med skulder vidare till inkassobolagen som får driva in skulderna.
– Företagen säljer sina förfallna fordringar mycket mer nu än före krisen. Den trenden är väldigt stark och verkar fortsätta under kommande år, säger Lars Wollung, vd för det börsnoterade inkassobolaget Intrum Justitia IJ +1,10%.

– Den marknaden har blivit bättre för oss. Det finns fler portföljer vi kan köpa. När vi köper dem tar vi över kreditrisken, där finns en lönsamhet. Är man duktig på att hantera den risken, kan man göra mycket vinst, säger han.

När inkassobolagen har köpt gamla fordringar kan de tjäna pengar på dröjsmålsräntor. Och när ärendet går vidare till Kronofogden får inkassobolagen inkomster i form av avgifter.

Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdenlördag 31 januari 2015 - 13:14:21

 Sverige har nu den största andelen fattiga i Norden-DN 20140314


”Sverige har nu den största andelen fattiga i Norden”

Från att ha haft både lägst arbetslöshet och lägst andel fattiga i Norden ligger Sverige nu högst i båda kategorierna. Privatisering av välfärden och minskade offentliga investeringar har spätt på utvecklingen. Det är dags att gå från privat risk till gemensamt ansvar, skriver Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson.

Sverige är ett land att vara stolt över. Men att vara stolt innebär inte att vi ska blunda för de samhällsproblem som växer fram och som kräver nya politiska svar. För två år sedan inledde Samak, de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, det största forskningssamarbetet i den nordiska arbetarrörelsens historia. En stor grupp fristående forskare fick i uppdrag att utvärdera den nordiska modellen och beskriva möjligheterna till utveckling av den fram till 2030.

I uppdraget ingick även att göra jämförelser av utvecklingen av den nordiska modellen mellan länderna. I dag släpper Tomas Berglund vid Göteborgs universitet och Ingrid Esser vid Stockholms universitet rapporten om Sveriges position vid ett stort seminarium i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Rapporten gör en komplex genomgång av Sveriges position och vi vill lyfta fram tre starka varningstecken från resultatet:

1 Sverige har högst ungdomsarbetslöshet i Norden men allt lägre investeringar i utbildning och forskning. Sverige har under de senaste åren pendlat mellan att ha högst eller näst högst arbetslöshet i Norden. Det är ett stort varningstecken i sig. Men värst är situationen för Sveriges unga. Från att ha haft Nordens lägsta arbetslöshet vid början av 1990-talet har nu Sverige den högsta i Norden. Andelen arbetslösa unga i Sverige har under de senaste åren legat på den högsta nivån på 15 år i hela Norden. Även strukturarbetslösheten har stigit. Trots ett liknande vakanstal var arbetslösheten två procent högre 2012 än 2008. Arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer, även när konjunkturen vänder uppåt. 
Rapporten visar också att den nuvarande regeringen minskat investeringarna i utbildning och anställningsstöd i förhållande till arbetslösheten sedan 2006, vilket vi anser spär på denna utveckling. Även företagens investeringar i forskning och utveckling har minskat som andel av BNP, och utflödet av investeringar i Sverige har blivit betydligt större än inflödet. 
I ett bredare perspektiv beskriver rapporten en förskjutning från offentligt risktagande till privat, där större privata skulder har fått ersätta gemensamma samhällsinvesteringar.
Läs resten, klicka här!
webbmasterdentorsdag 29 januari 2015 - 14:09:55

 Skuldsatta svenskar största hotet mot ekonomin-DN 20140613


Skuldsatta svenskar största hotet mot ekonomin

Den internationella valutafonden IMF kräver att alla nya lån ska ges med krav på amortering. IMF tycker också att bolånetaket på 85 procent ska sänkas till 75 procent. Utöver detta borde ränteavdragen fasas ut och fastighetsskatten reformeras.
IMF ser hushållens skulder som det största hotet mot den finsansiella stabiliteten och i förlängningen Sveriges ekonomi. – Hushållens skulder fortsätter att växa och är nu på en mycket hög nivå, menar Helge Berger som lett IMF:s granskning av Sveriges ekonomiska läge.
Läs hela artikeln, klicka här!
webbmasterdentorsdag 29 januari 2015 - 14:01:40

 Barnfattigdom - Rädda Barnen


BARNFATTIGDOM
Ett stort antal barn i Sverige lever i fattigdom. Enligt vår senaste rapport finns det 230 000 barn vars familjers inkomster inte täcker de nödvändiga kostnaderna. Det vill vi på Rädda Barnen ändra på.

Barnfattigdom i Sverige handlar sällan om att barn får gå hungriga och frysa för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Oftare handlar det om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn så självklart har.
Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Rent statistiskt är det då större risk att bli mobbad och att få sämre resultat i skolan. Man har inte heller samma möjligheter till en aktiv fritid som ett barn från en familj med stabilare ekonomi.
Barnen begränsas bland annat av avgifter för fritidsaktiviteter, bussbiljetter och dyr utrustning. De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar utanför gemenskapen.
Barn i fattiga familjer diskrimineras
Sverige har ingen officiell definition av fattigdom. De barn som räknas som fattiga enligt Rädda Barnen lever i en familj som antingen har låg inkomststandard – alltså så låg inkomst att pengarna inte täcker nödvändiga kostnader – eller får försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.
Under 2012 levde 230 000 barn i fattigdom – det vill säga ungefär 12 procent av alla barn i Sverige. Bakom siffror och procentsatser finns barn som många gånger diskrimineras för att föräldrarna inte har tillräckligt med pengar. Föräldrar som vill men inte kan ge sina barn det de behöver. Vi kräver handling mot barnfattigdom
På Rädda Barnen anser vi att Sverige måste samla sina åtgärder mot barnfattigdomen i en kraftfull plan. Planen ska prioritera de mest utsatta grupperna och vara ett aktivt redskap i politiken, alltså ha tydliga mål, aktiviteter och resurser.
webbmasterdentorsdag 29 januari 2015 - 13:52:53

 Antal skuldsatta
Kronofogden meddelar
Antal skuldsatta
Här redovisar vi antalet skuldsatta personer och deras totala skuld.
Statistiken visar skuldsatta personer, det vill säga företag och andra juridiska personer ingår inte. Statistiken är nedbruten på län och kommun och uppdateras årligen.
Gå hit för att få reda på resultatet!
webbmasterdentorsdag 29 januari 2015 - 13:38:01

 Inkassobolag måste specificera kostnader tydligare-Datainspektionen 18 sept 2014


Inkassobolag måste specificera kostnader tydligare


 

Datainspektionen kräver att några av landets största inkassobolag tydligare specificerar de kostnader som de kräver att den skuldsatte ska betala.

2010 konstaterade Datainspektionen att inkassobolagens krav för fordringar som rör tele-, TV- och Internetavgifter var för otydliga. 
En uppföljande granskning 2012 visade att företagen fortsatt att skicka för otydliga kravbrev. 
Myndigheten riktade även kritik mot bolagen för att de inte tydligt specificerar de kostnader som de kräver att den skuldsatte ska betala. 
Kostnader för själva inkassokravet och en eventuell betalningspåminnelse men också faktureringsavgifter och andra administrativa avgifter ska redovisas var för sig i inkassokravet.- I årets uppföljande granskning ser vi att de tidigare bristerna i hur bolagen specificerar sina kostnader till stor del kvarstår. 

För fyra av de fem granskade bolagen meddelar vi nu en så kallad föreskrift, vilket är en uttrycklig regel, där vi kräver att kostnaderna ska specificeras tydligare. 

Det är mycket ovanligt att vi meddelar föreskrifter på det här sättet, säger Datainspektionens jurist Malin Fredholm.

Bolagen som meddelats föreskrift är Intrum Justitia, Lindorff, Svea Inkasso och Transcom.

 


 http://www.datainspektionen.se
webbmasterdentorsdag 18 september 2014 - 14:07:32

 Dålig ekonomi höjer risk för hjärtsjukdom-DN 16 juli 2014


Dålig ekonomi höjer risk för hjärtsjukdom 

Den som har en ekonomisk buffert som är mindre än 10.000 kronor löper högre risk än andra att drabbas av hjärtsjukdom och förtida död.

 Det visar en studie från Hjärt-lungfonden. 
Den som har en ekonomisk buffert som är mindre än 10.000 kronor löper högre risk än andra att drabbas av hjärtsjukdom och förtida död.
 
Forskarna har följt personer i en studie som gjordes i slutet av 1990-talet där deltagarna gjorde en hälsoundersökning och samtidigt fick frågan om de hade en ekonomisk marginal på 10.000 kronor. 

Resultatet visar att personer som saknar ekonomisk buffert oftare drabbas av hjärtsjukdomar och förtida död. 

Läs hela artikeln, Klicka här!
webbmasterdenonsdag 16 juli 2014 - 09:20:57

Gå till sidan  1 [2] 3 ... 133 134 135

Nyhetskategorier